{"id":"1704","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-24<\/span>\r\n \t\t\t\tKolejne testy innowacji spo\u0142ecznych za nami!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-24<\/span>\r\n \t\t\t\tPRZED\u0141U\u017bENIE NABORU NA BEZP\u0141ATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIK\u00d3W ORPZ\/PCPR<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-24<\/span>\r\n \t\t\t\tWe\u017a udzia\u0142 w projekcie Ma\u0142opolskie gwarancje na rzecz aktywno\u015bci spo\u0142eczno-zawodowej!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-04-24<\/span>\r\n \t\t\t\tZosta\u0144 WYSTAWC\u0104 na Targach Ekonomii Spo\u0142ecznej '2018<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}