{"id":"1710","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-05-11<\/span>\n\t\t\t\tSuperwizja dla os\u00f3b pracuj\u0105cych w obszarze przeciwdzia\u0142ania przemocy w rodzinie<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}