{"id":"1719","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-06-07<\/span>\r\n \t\t\t\tMA\u0141OPOLSKI LIDER PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI SPO\u0141ECZNEJ 2018<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-06-07<\/span>\r\n \t\t\t\tWOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA DLA KADRY ZARZ\u0104DZAJ\u0104CEJ<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}