{"id":"1719","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-06-07<\/span>\n\t\t\t\tWOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA DLA KADRY ZARZ\u0104DZAJ\u0104CEJ<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}