{"id":"1726","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-06-22<\/span>\r\n \t\t\t\tZagwarantuj sobie lepszy start do zawodu i skorzystaj z oferty studi\u00f3w dualnych na kierunku praca socjalna UPJPII<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}