{"id":"1726","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-06-22<\/span>\n\t\t\t\tZagwarantuj sobie lepszy start do zawodu i skorzystaj z oferty studi\u00f3w dualnych na kierunku praca socjalna UPJPII<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}