{"id":"1729","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-07-04<\/span>\r\n \t\t\t\tOcena zasob\u00f3w pomocy spo\u0142ecznej wojew\u00f3dztwa ma\u0142opolskiego - raport za 2017 r.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}