{"id":"1736","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-08-02<\/span>\n\t\t\t\tROPS w Opolu og\u0142asza nab\u00f3r na specjalizacj\u0119 I stopnia w zawodzie pracownik socjalny <\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}