{"id":"1744","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-09-05<\/span>\n\t\t\t\tPrzedstawiciele Europejskiej Unii Senior\u00f3w go\u015b\u0107mi Ma\u0142opolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}