{"id":"1746","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-09-07<\/span>\r\n \t\t\t\tZako\u0144czono nab\u00f3r do projektu pn. KOOPERACJE 3D \u2013 model wielosektorowej wsp\u00f3\u0142pracy na rzecz wsparcia os\u00f3b i rodzin<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}