{"id":"1751","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-09-18<\/span>\n\t\t\t\tWkr\u00f3tce ruszy nab\u00f3r do projektu Ma\u0142opolska Niania 2.0! Zapraszamy rodzic\u00f3w dzieci do lat 3 do wzi\u0119cia udzia\u0142u w projekcie<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}