{"id":"1779","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-11-13<\/span>\r\n \t\t\t\tPrzed\u0142u\u017cenie naboru na szkolenia mi\u0119dzysektorowe na szkolenia mi\u0119dzysektorowe w ramach projektu \"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej wsp\u00f3\u0142pracy na rzecz wsparcia os\u00f3b i rodzin\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-11-13<\/span>\r\n \t\t\t\tPrzed\u0142u\u017cenie naboru do udzia\u0142u w konferencji pn. \"Wiele wymiar\u00f3w wsp\u00f3\u0142pracy, wsp\u00f3\u0142praca w wielu wymiarach\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-11-13<\/span>\r\n \t\t\t\t13 listopada rozpoczynamy IX Tydzie\u0144 Ekonomii Spo\u0142ecznej na ma\u0142opolskich uczelniach!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}