{"id":"1786","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2018-12-03<\/span>\r\n \t\t\t\tNab\u00f3r na specjalizacj\u0119 organizacji pomocy spo\u0142ecznej - Uniwersytet Papieski Jana Paw\u0142a II w Krakowie <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}