{"id":"1786","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-12-03<\/span>\n\t\t\t\tNab\u00f3r na specjalizacj\u0119 organizacji pomocy spo\u0142ecznej - Uniwersytet Papieski Jana Paw\u0142a II w Krakowie <\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}