{"id":"1853","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-05-20<\/span>\r\n \t\t\t\tZosta\u0144 WYSTAWC\u0104 na Targach Ekonomii Spo\u0142ecznej '2019<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-05-20<\/span>\r\n \t\t\t\tOstatnie dni na zg\u0142oszenie si\u0119 do udzia\u0142u w Projekcie \"Ma\u0142opolska Niania 2.0\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-05-20<\/span>\r\n \t\t\t\tOdby\u0142y si\u0119 egzaminy przed Regionaln\u0105 Komisj\u0105 Egzaminacyjn\u0105 <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}