{"id":"1897","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-09-13<\/span>\r\n \t\t\t\tZaproszenie do udzia\u0142u w szkoleniach z przeciwdzia\u0142ania przemocy w rodzinie.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}