{"id":"1900","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-09-17<\/span>\r\n \t\t\t\tNAB\u00d3R ZAKO\u0143CZONY: Szkolenie pn. \u201eStreetworking - uruchomienie dzia\u0142a\u0144 w formie pracy podw\u00f3rkowej\u201d<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-09-17<\/span>\r\n \t\t\t\tZAKO\u0143CZONY NAB\u00d3R: szkolenie pn. \u201eProcedury kontroli wojewody - metody i techniki przeprowadzenia kontroli, dokumentacja\u201d<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}