{"id":"1901","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-09-18<\/span>\r\n \t\t\t\tPodsumowanie naboru na partnera do wsp\u00f3lnej realizacji projektu dotycz\u0105cego inkubacji innowacji spo\u0142ecznych<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}