{"id":"1914","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-10-22<\/span>\r\n \t\t\t\tDane jak na d\u0142oni - czyli Internetowy Obserwator<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-10-22<\/span>\r\n \t\t\t\tNab\u00f3r zako\u0144czony: szkolenie pn. \"Opracowanie i realizacja program\u00f3w usamodzielniania wychowank\u00f3w...\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-10-22<\/span>\r\n \t\t\t\tNab\u00f3r zako\u0144czony: szkolenie pn. \"Praca z rodzin\u0105 wychowanka plac\u00f3wki opieku\u0144czo - wychowawczej..\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}