{"id":"2015","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-06-09<\/span>\r\n \t\t\t\tMa\u0142opolski Inkubator Innowacji Spo\u0142ecznych bierze udzia\u0142 w konkursie REGIOSTARS Awards 2020<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}