{"id":"2024","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-06-29<\/span>\r\n \t\t\t\tSpecjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw\u0142a II w Krakowie<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}