{"id":"2031","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-07-08<\/span>\r\n \t\t\t\tRuszy\u0142 nab\u00f3r wniosk\u00f3w o przyznanie grantu w projekcie wspieraj\u0105cym kadr\u0119 ma\u0142opolskich dom\u00f3w pomocy spo\u0142ecznej!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-07-08<\/span>\r\n \t\t\t\tRuszy\u0142 III nab\u00f3r do Projektu Ma\u0142opolska Niania 2.0 !<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-07-08<\/span>\r\n \t\t\t\tUroczyste otwarcie naboru do projektu realizowanego w ramach Ma\u0142opolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Spo\u0142eczny - Bezpieczny dom oraz trzeciego naboru do projektu Ma\u0142opolska Niania 2.0<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}