{"id":"2054","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-08<\/span>\r\n \t\t\t\tRegionalny O\u015brodek Polityki Spo\u0142ecznej w Krakowie ju\u017c po raz drugi wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w charytatywnym biegu Poland Business Run.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-09-08<\/span>\r\n \t\t\t\tModu\u0142 1 Bezpieczny Dom - aktualizacja listy rankingowej<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}