Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Poradnik adresowany jest do pracowników małopolskiego sektora pomocy społecznej. Czytelnik znajdzie w nim opis zasad tworzenia programu jako dokumentu strategicznego, ważnych dla późniejszych ewaluacji. Informacje te powinny posłużyć osobom i zespołom, które stają przed zadaniem stworzenia lub aktualizacji gminnego lub powiatowego programu przeciwdziałania przemocy lub też chcącym zweryfikować swoją wiedzę na temat tworzenia dokumentów strategicznych. Informacje dotyczące tworzenia programów tematycznie powiązano i wpleciono we fragmenty omawiające ewaluację. Przedstawiony przykład (oparty o zapisy zaczerpnięte z małopolskich programów będących w trakcie realizacji) pokazuje jak poprawnie przejść etapy planowania, projektowania oraz realizacji ewaluacji wybranych zagadnień związanych z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnik kładzie nacisk na ewaluację wewnętrzną. Wiedza ta jest tak samo przydatna dla decydujących się na realizację ewaluacji siłami własnymi, jak i zlecanie ewaluacji. W żadnym przypadku nie da się bowiem pominąć pierwszego etapu ewaluacji ? jej rzetelnego zaprojektowania i zaplanowania. Umiejętność precyzyjnego przedstawienia naszych oczekiwań jest kluczowa dla efektów ewaluacji, w tym także dla wyegzekwowania rzetelnego materiału od wykonawcy ewaluacji.
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl