Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z badania, którego celem była identyfikacja, charakterystyka oraz ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy. W indywidualnych wywiadach pogłębionych wzięło udział 41 rodzinnych opiekunów osób starszych zróżnicowanych ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, aktywność zawodową, a także wspólne zamieszkiwanie i sprawność podopiecznego. Dodatkowo zrealizowane zostały trzy panele z 38 ekspertami różnych sektorów. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie koncepcji dr Jolanty Perek-Białas.
Spis treści
WSTĘP
WNIOSKI I REKOMENDACJE
CEL BADANIA
METODOLOGIA
DOBÓR PRÓBY
INDYWIDUALNE HISTORIE OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH
MOTYWY DO PODJĘCIA I KONTYNUOWANIA OPIEKI RODZINNEJ
NAD OSOBAMI STARSZYMI
PROBLEMY OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH W SPRAWOWANIU OPIEKI
IDENTYFIKACJA POŻĄDANYCH ZMIAN I ROZWIĄZAŃ WRAZ Z OCENĄ ICH WAŻNOŚCI
  Dzienne domy pomocy
  Miejsca czasowego całodobowego pobytu
  Usługi transportowe
  Asystenci opieki
  Teledoradztwo, portal internetowy, poradniki drukowane.
  Kursy i szkolenia
  Grupy wsparcia, terapie indywidualne, poradnictwo psychologiczne
  Dowożenie posiłków do osoby starszej
  Usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania
Poradnictwo prawne
RADY I PROPOZYCJE OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl