Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Celem Informatora jest pomoc czytelnikom w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy społecznej w oparciu o dane zastane. W związku z tym w publikacji prezentowane są trzy bazy danych prowadzone w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej: Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych oraz Małopolski Informator Społeczny. Użyteczność baz podkreślają praktyczne przykłady ich wykorzystania. Zaprezentowane zostały również inne ogólnodostępne źródła danych zastanych, zarówno lokalne jak i europejskie. Wspomniane dane znaleźć można m. in. na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego (bazy: Bank Danych Lokalnych, Baza Demografia), Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (zakładka Małopolski Rynek Pracy), serwisu internetowego Barometr zawodów - Małopolska i wielu innych. Publikacja adresowana jest do pracowników małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej.
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl