Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

Wprowadzenie

Rodzina prawidłowa

Rodzina dysfunkcyjna

Systemowe ujęcie rodziny

Systemy rodzinne według Davida Fielda

Rodzina prawidłowa (rodzina związków, rodzina relacji

Rodzina władzy

Rodzina nadopiekuńcza

Rodzina chaotyczna

Rodzina uwikłana

Cykl życia rodzinnego

I faza okres narzeczeństwa (randkowanie)

II faza wczesny okres małżeństwa

III faza narodziny dziecka

IV faza średnia faza małżeńska

V faza rodzice oddaleni od dzieci (?puste gniazdo?)

VI faza emerytura i starość

Granice systemu rodzinnego

Kolejność urodzeń dzieci w rodzinie

Funkcje rodziny

Klimat życia rodzinnego

Kultura duchowa rodziny

Kultura materialna rodziny

Kultura pedagogiczna rodziców

Atmosfera życia rodzinnego

Więzi w rodzinie

Mity rodzinne

Wychowanie w rodzinie

Postawy wychowawcze rodziców

Style wychowania w rodzinie

Diagnoza rodziny

Czynniki opisujące rodzinę

Zasady diagnozy rodziny

Genogram - zebranie informacji o rodzinie

Schemat diagnozy środowiska rodzinnego

Podsumowanie

Bibliografia - wybrane pozycje dotyczące rodziny

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl