Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

WSTĘP

Wykaz używanych skrótów

CZĘŚĆ I ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

1. Wprowadzenie do części teoretycznej    
2. Dane i cechy grupy
2.1 Dane ogólne
2.2 Cechy społeczno-demograficzne osób z zaburzeniami psychicznymi w Małopolsce
3. Wsparcie udzielane osobom z zaburzeniami psychicznymi w Małopolsce
3.1 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Małopolsce
3.2 Małopolskie instytucje pomocy i integracji społecznej
4. Rekomendacje


CZĘŚĆ II RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1. Refleksje nad obszarem badania
2. Kluczowe problemy i potrzeby
3. Przyczyny problemów    
4. Zróżnicowanie problemów ze względu na czynniki demograficzne    
5. Trafność, skuteczność i efektywność wsparcia   
5.1 Dotychczasowe formy wsparcia   
5.2 Ocena dotychczasowego wsparcia   
5.3 Dobre praktyki   
6. Rekomendacje dla polityki społecznej na rzecz osób chorujących psychicznie    
7. Charakterystyka potencjalnych realizatorów wsparcia    
8. Podsumowanie - główne kierunki polityki społecznej na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl