Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

WSTĘP

Wykaz używanych skrótów    

CZĘŚĆ I ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

1. Wprowadzenie do części teoretycznej    
2. Dane i cechy grupy   
2.1    Udział osób niepełnosprawnych w populacji Polski i Małopolski   
2.2    Wiek   
2.3    Stopnie niepełnosprawności   
2.4    Edukacja   
2.5    Rynek pracy   
3. Wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym w Małopolsce    
4. Rekomendacje    


CZĘŚĆ II RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1. Wyniki badania   
1.1    Wprowadzenie   
1.2    Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych   
1.3    Ocena dotychczasowego wsparcia   
1.4    Trudności podczas realizacji wsparcia
2. Wnioski na przyszłość       
2.1    Proponowane działania   
2.2    Charakterystyka potencjalnych realizatorów wsparcia    


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl