Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

WSTĘP    

CZĘŚĆ I ANALIZA DANYCH ZASTANYCH  

1. Wprowadzenie do części teoretycznej   
1.1    Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych   
2. Dane i cechy grupy   
2.1    Liczba placówek i wychowanków   
2.2    Charakterystyka wychowanków   
2.3    Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze   
3. Wsparcie udzielane osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze    3.1    Indywidualny program usamodzielniania   
3.2    Formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków   
4. Rekomendacje    


CZĘŚĆ II RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

1. Wprowadzenie    
2. Analiza danych z zogniskowanych wywiadów grupowych   
2.1    Uwagi dotyczące techniki generowania danych   
2.2    Wyniki badań   
Problemy usamodzielnianych wychowanków i ich przyczyny   
Trudności w realizacji wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków i ich przyczyny   
Formy wsparcia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych   
Projekty w systemie wsparcia usamodzielniających się wychowanków   
3. Rekomendacje   
3.1    Postulaty badanych   
3.2    Rekomendacje eksperckie - obszary zmian    


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl