Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

WSTĘP

OSOBY CHORUJĄCE PSYCHICZNIE - dr Hubert Kaszyński
Rekomendacje dla polityki społecznej na rzecz osób chorujących psychicznie
Podsumowanie - główne kierunki polityki społecznej na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie

OSOBY BEZDOMNE - dr Marcjanna Nóżka
Wnioski na przyszłość - proponowane działania

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - Piotr Stronkowski
Wnioski na przyszłość - proponowane działania

OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - dr Mariola Racław
Postulaty badanych
Rekomendacje eksperckie - obszary zmian

OSOBY OPUSZCZAJĄCE ZAKŁADY KARNE - dr Małgorzata Leśniak
Wnioski na przyszłość - proponowane działania

OSOBY BEZROBOTNE - Piotr Stronkowski
Wnioski na przyszłość - proponowane działania


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl