Załaduj kalendarz

Kwartalnik es.O.es

Manula
nr 3/2015 es.O.es
Pobierz pdf
Spis treści

WSTĘP

AKTUALNOŚCI

 • Wspólnie działamy na rzecz dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny
 • Fundusze szwajcarskie dla małopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • O francuskich rozwiązaniach w zakresie ekonomii społecznej
 • Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny 2015 Roku - Mamy Moc Pomagania

W CZTERY OCZY

 • Małopolska przyjazna rodzinie. Wywiad z Urszulą Nowogórską - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Rola dziadków w rodzinie
 • Wyzwania w pracy z rodziną - rozmowa z Ewą Wawros - asystentem rodziny
 • Pomoc psychologiczna - interwencja i terapia po traumie indywidualnej i grupowej

DOBRE PRAKTYKI

 • "Superwizja dla asystentów rodziny" - wnioski po realizacji dwóch edycji projektu ROPS
 • "Seniorzy uwikłani w przemoc - ofiary czy sprawcy?" - podsumowanie XIII wojewódzkiej konferencji poświęconej problematyce przemocy w rodzinie
 • Wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych - projekt "Pierwszy dzwonek" w dwóch edycjach

Z OBSERWATORIUM

 • Ewaluacja - Platforma Internetowa


Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl