Załaduj kalendarz

Kwartalnik es.O.es

Manula
nr 1/2016 es.O.es
Pobierz pdf
Spis treści

  • Wstęp

  • Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - efekty projektu

  • Szwajcarskie inspiracje dla pomocy społecznej

  • Nie mieliśmy wątpliwości - wywiad z Anną Stefańską-Such, Zastępcą Dyrektora DPS na ul. Łanowej 41 w Krakowie

  • Superwizja kadr domów pomocy społecznej

  • Bariery i potencjał rozwoju współpracy wewnątrzsektorowej małopolskich podmiotów o charakterze reintegracyjnym. I spotkanie sieciujące CIS, KIS, WTZ i ZAZ

  • Gminne Rady Seniorów w Małopolsce - wyniki badania 

Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl