Załaduj kalendarz
2020-09-16

Nabór na szkolenia specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenia dla małopolskich przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami i rodzinami, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami i rodzinami, do udziału w szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy i umiejętności małopolskich realizatorów procedury „Niebieskie Karty” w zakresie pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w następujących tematach:

•    „Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc oraz aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego.”;

•    „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz aspekty prawne wraz profilaktyką wypalenia zawodowego.”;

•    „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych członków rodziny wraz z aspektami prawnymi oraz profilaktyką wypalenia zawodowego.”;

•    „Programy profilaktyczne – jak tworzyć i realizować, wraz z aspektami prawnymi oraz profilaktyką wypalenia zawodowego.”

•    „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – szkolenie wprowadzające” (dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w ramach Procedury NIEBIESKIE KARTY) 

Szkolenia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 15:00 na terenie muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie ul. Wita Stwosza 12.

Organizator dopuszcza również możliwość realizacji szkoleń specjalistycznych w formie zdalnej, których realizacja odbywać się będzie on-line w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoleń specjalistycznych zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych dedykowanych członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych realizowanych na terenie gminy, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych z dofinansowaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, proszę o zapoznania się z dokumentem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl w terminie do dnia 23 września 2020 r. do godz. 10:00.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym za pośrednictwem e-mail w przypadku szkolenia rozpoczynającego się 28 września 2020 r. najpóźniej do dnia 24 września 2020 r., w przypadku pozostałych szkoleń do dnia 25 września 2020 r.

Zaproszenie

1.    Regulamin

2.   Harmonogram szkoleń_aktualizacja

3.    Tematyka szkolenia

4.    "Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego" Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami zgody oraz informacyjną.

UWAGA zmiana terminu szkolenia z zakresu aspektów prawnych! 

5.    „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz aspekty prawne wraz profilaktyką wypalenia zawodowego.”; Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami zgody oraz informacyjną

6.    „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych członków rodziny wraz z aspektami prawnymi oraz profilaktyką wypalenia zawodowego.”; Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami zgody oraz informacyjną

7. Programy profilaktyczne - jak tworzyć i realizować, wraz z aspektami prawnymi prawnymi oraz profilaktyką wypalenia zawodowego". Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami zgody i informacyjną.

UWAGA zmiana terminu szkolenia z zakresu aspektów prawnych!  

8.    „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – szkolenie wprowadzające” Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulami zgody oraz informacyjną.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl