Załaduj kalendarz
2020-11-10

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach

Za nami I posiedzenie Komitetu Sterującego działającego w ramach projektów, których celem jest tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej.


Już za niedługo również małopolskie podmioty ekonomii społecznej będą mogły wziąć udział w ponadregionalnych i branżowych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach, których tematem przewodnim będzie sieciowanie, partnerstwo i rozwój klastrów.

Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiono szczegółowe założenia projektów, których liderami są:

  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
  • Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
  • Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. 


    Ponadto podjęto uchwały w sprawie powołania Członków Komitetu Sterującego oraz przyjęcia Regulaminu Prac Komitetu.

    ROPS w Krakowie pełni w Komitecie Sterującym funkcję doradczą i opiniodawczą reprezentując przy tym regionalne ośrodki polityki społecznej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl