7 czerwca 2021

Małopolska Nagroda Runku Pracy 2021 - znamy laureatów konkursu!

Zamek Królewski na Wawelu i Urząd Gminy w Spytkowicach zostali zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy.

7 czerwca 2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wręczono nagrody nieprzeciętnym pracodawcom z Małopolski sprzyjającym godzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz inwestującym w podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Laureatem konkursu w kategorii małopolski pracodawca przyjazny rodzinie został Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki. Instytucja została nagrodzona za wysiłki podejmowane w zakresie polityki personalnej, w której centrum stoi pracownik i jego rodzina. Pracodawca zapewnia przestrzeń do pracy połączonej z opieką nad dzieckiem, a w szerokim katalogu rozwiązań ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym zapewnia m.in.  elastyczne godziny i zadaniowy czas pracy, bogaty pakiet medyczny i socjalny, a także wykazuje szczególną dbałość o potrzeby kulturalne pracowników.


Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymali również:

Firma Wawel S.A. – doceniona za elastyczne rozwiązania w zakresie zatrudnienia pracowników oraz dodatkową działalność firmy, która angażując się w pomoc społeczną i edukacyjną realizuje działania na rzecz lokalnych społeczności.

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K. – wyróżnione za ciekawe rozwiązania wprowadzone w czasie pandemii dotyczące pracy na stanowiskach niezależnych od wprowadzonych obostrzeń oraz bogatą działalnością społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.


Nagrodę w kategorii pracodawca wspierający rozwój pracowników odebrał Urząd Gminy w Spytkowicach, który został doceniony za szereg działań podejmowanych na rzecz rozwoju pracowników i aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z Urzędem Pracy i innymi organizacjami. Instytucję cechuje stabilność zatrudnienia, która powoduje, że pracownicy wiążąc przyszłość zawodową z Urzędem Gminy, podejmują studia wyższe, prowadzące do ich osobistego rozwoju i wzrostu umiejętności zawodowych, co jednocześnie wpływa na jakość obsługi klientów.

Wśród nominowanych do nagrody w tej kategorii znalazła się także firma Walsted Kraków Sp. z o.o., która wspiera rozwój zawodowy pracowników m.in. poprzez staże, praktyki, szkolenia międzydziałowe, a także prowadzi platformę rozwojową, na której pracownicy mogą samodzielnie weryfikować swoje kompetencje oczekiwane na innych stanowiskach firmy i zbudować indywidualną ścieżkę rozwoju.


Kapituła Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2021 zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej, którą została uhonorowana Pani Dorota Niemiec – długoletni dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, pasjonat tematyki rynku pracy, realizujący powierzoną jej misję z zapałem i nowatorskim podejściem.Konkurs Małopolska Nagroda Rynku Pracy organizowany jest od czterech lat wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem Nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności !!!

Powrót