20 lipca 2021

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji Społecznych

Za nami pierwsze posiedzenie Rady Innowacji Społecznych, w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, którego celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego.

 

W dniu 19 lipca 2021 Rada omówiła i wskazała najlepsze pomysły na innowacyjne rozwiązania, zgłoszone do Inkubatora, w ramach I tury naboru. Spośród 21 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu 7 wyróżniło się sposobem w jaki odpowiadają na różne problemy społeczne wynikające z niepełnosprawności, odległości od rynku pracy czy braku dostępu do edukacji.

Żywa dyskusja, ekspercka wiedza i dzielenie się doświadczeniem przez członków Rady pozwoliły nam lepiej zrozumieć mocne strony nadesłanych rozwiązań, ale i zwróciły naszą uwagę na potencjalne trudności, które mogą pojawić się w trakcie realizacji.

Było to możliwe dzięki powołaniu Rady Innowacji Społecznych złożonej z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i doświadczenia. Są to przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, jednostek samorządu, czy specjalistów ds. technologii i innowacji.

Członkom Rady dziękujemy za zaangażowanie a za wyróżnionych Innowatorów trzymamy kciuki.

Powrót