Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

STRATEGIE I PROGRAMY

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiega na lata 2011-2020

SRWM

W dniu 26 września 2011 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”.

Wizją władz regionu, zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa, jest, aby: „Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki”.

Działania Strategii Rozwoju Województwa, za które odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (zakres Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”):

1.5.3

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej

6.3.1

Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie

6.3.3

Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa

6.3.4

Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej

6.3.5

Rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej


>>> Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl