Niepełnosprawność – Szansą na pełnosprawność w pracy i życiu

CZYM JEST INNOWACJA?

Model pracy o charakterze socjoterapeutycznym skierowany do osób (uczniów szkół średnich) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, który zwiększy ich dostęp do rynku pracy. Zajęcia organizowane w ramach innowacji mają zapewnić wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem jako osoby dorosłe. Istotą odziaływań tego rozwiązania jest zapoznanie młodych osób z niepełnosprawnościami z dziedzinami gospodarki w których mogą znaleźć zatrudnienie oraz wyodrębnienie u tych osób mocnych i słabych stron w kontekście zawodowym, jak również możliwie jak najbardziej precyzyjnie określenie najlepszego przyszłego miejsca pracy. 

DO KOGO SKIEROWANA JEST INNOWACJA?

Grupą docelową rozwiązania są osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, które wymagają specjalistycznej pomocy przy wzmocnieniu ich samodzielności w dorosłym życiu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie potrzebują płynnego połączenia zdobytych umiejętności teoretycznych z zajęciami praktycznymi. Taki model pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wykorzystać je w samodzielnym życiu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z INNOWACJI? 

Możliwość zastosowania innowacji w instytucjach publicznych, wdrażanie jej jako rozwiązania na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwiązanie, które będzie wsparciem dla szkół specjalnych w małych miastach.

CO POWSTAŁO W RAMACH INNOWACJI? 

Innowację społeczną reprezentuje Model pracy na który składa się:

•        Koncepcja metody pracy opisująca założenia – odpowiadającą na pytanie dlaczego zaproponowane zestawienie jest bardziej skuteczne od dotychczas stosowanych metod.

•        Opracowany model formularza wstępnego oraz ewaluacji, dostosowany do odpowiednich grup docelowych,

•        Opis grupy docelowej, dla której dedykowane jest to rozwiązanie,

•        Opis specjalistów wchodzących w skład osób wspierających projekt, pozwalający osiągnąć optymalne rezultaty,

•        Wskazanie konkretnej minimalnej i maksymalnej ilości godzin, niezbędnych do wypracowania efektów,

•        Usystematyzowany zbiór tematyki podejmowanej podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, ze wskazaniem kolejności wdrażania,

•        Opis ram czasowych, w których zadanie przynosić będzie najlepsze i najtrwalsze efekty,

•        Opis zakładów pracy w których osoby niepełnosprawne będą miały możliwość przebywania w ramach aktywizacji zawodowej.

AUTORZY

Stowarzyszenie „Razem" przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Siedlcach

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się