Ogłaszamy II nabór na innowacje w obszarze dostępności!

Masz pomysł na innowacje zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji?

Nie czekaj, zgłoś się po grant!

25 marca - 14 kwietnia 2021

Nabór wniosków na innowacje społeczne realizowany jest w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zapraszamy do konkursu wszystkich, którym bliska jest tematyka wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami by ułatwić im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej/prywatnej wspierając ich aktywne życie.

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji, które pozwolą na skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze dostępności.

CO OFERUJEMY?

 • Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej wysokości 43.000zł (max. 100.000zł).
 • Pokrycie 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.
 • Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
 • Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów księgowych).
 • Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których zweryfikujemy Wasz pomysł i pomożemy w wypełnieniu wniosku.
 • Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem Innowacji.
 • Kontakt w dogodnej dla Was formie: email, telefon, spotkania online (ZOOM, Skype itp.).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy jeden, prosty krok! Wypełnij Kartę Innowacji Społecznej posiłkując się zawartymi w Karcie wskazówkami, Oświadczenie dla osoby fizycznej/Oświadczenie dla reprezentanta podmiotu oraz Klauzulę zgody połączoną z informacyjną.

Jeśli przekazujesz do ROPS Kraków dane osobowe/kontaktowe innych osób, prosimy załączyć również skan podpisanego Oświadczenia RODO.

Następnie, Kartę Innowacji Społecznej, Oświadczenie oraz Klauzulę zgody połączną z informacyjną prześlij w formie elektronicznej na adres: nabor.id@rops.krakow.pl (w wersji nieedytowalnej – pdf, tiff oraz edytowalnej – doc, docx, odt).

ZAPRASZAMY!

Pozostajemy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: abolcek@rops.krakow.pl, kmiasik@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34. O wszystkich aktualnościach będziemy informować na bieżąco na stronie www.rops.krakow.pl oraz na naszym Facebooku.

TO WARTO WIEDZIEĆ!

 • Projekt ma charakter ogólnopolski.
 • Wniosek przejdzie trzystopniowy proces oceny: formalnej, merytorycznej i strategicznej.
 • O rezultatach każdego z etapów oceny będziecie informowani na bieżąco.
 • Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą wraz z Inkubatorem opracowywać Specyfikację Innowacji a następnie podpiszą Umowę o powierzenie grantu.

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurami projektu „Inkubator Dostępności”, które uwzględniają wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty obowiązujące w trakcie realizacji projektu.

 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się