II Maraton Innowacji (8-9 czerwca 2021) - Czas na podsumowanie!

II Maraton Innowacji już za nami - czas na krótkie podsumowanie !

W warsztatach, które odbyły się w dniach 8 – 9 czerwca 2021 r. wzięło udział 8 zespołów, w tym 1 z nich został uformowany z indywidualnych zgłoszeń. Wydarzenie zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, natomiast praca wsparta została dodatkowymi narzędziami (np. Jamboard), które stymulowały aktywność i zaangażowanie Uczestników.

Ponieważ Maraton Innowacji został przeprowadzony w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego”, każdy z zespołów musiał skupić się na głównym celu, jakim było stworzenie innowacyjnego, trafnego, wykonalnego i zgodnego z potrzebami osób wykluczonych społecznie rozwiązania. Zadanie zatem nie było proste!

Już pierwszego dnia Katarzyna Ociepka-Miąsik (Moderatorka warsztatów) zapoznała Uczestników z zasadami tworzenia pomysłów w oparciu o metodę Design Thinking. Dodatkowo, dzięki wsparciu Ekspertów, drużyny mogły stale udoskonalać swoje nowopowstałe innowacje.

I tak, po burzliwych naradach Komisji Oceniającej ogłoszono werdykt.

Miejsce 1 otrzymała drużyna Fioletowych - pomysłodawcy innowacji pn. „Czytam modę” Rozwiązanie zakłada stworzenie systemu znakowania metek odzieżowych wykorzystując kody QR. Zeskanowany kod miałby odsyłać klienta do aplikacji uzupełnionej o szczegółowe opisy danej części garderoby, uwzględniając takie szczegóły jak: rodzaj dekoltu, długość rękawa, wzór itp. tak, aby osoba niewidoma samodzielnie mogła podjąć decyzję o tym, czy jest zainteresowana danym produktem, bez asysty osoby trzeciej.

Miejsce 2 zajęła drużyna „ACCENS” z pomysłem "mPatyk". Koncepcja innowacji zakłada stworzenie gry planszowej, wdrażanej w ramach warsztatów szkolnych lub rozmów na temat trudności osób z niepełnosprawnościami. Według założenia, gra uwzględnia różne typy dysfunkcji i przedstawia scenki - symulacje z życia osób z niepełnosprawnością. W rolę osoby niepełnosprawnej wciela się osoba sprawna. Celem gry jest uwrażliwienie nastolatków, na potrzeby i trudności z jakimi borykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.  

Z kolei miejsce 3 zdobyła drużyna „Muzeum Armii Krajowej”, która zaprezentowała pomysł pn. „Muzeum w akcji. Opowieści historyczne”, który przyjął formę cyklu spotkań (2-4) z  muzeum dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, mieszkających poza Krakowem (z zapewnionym transportem). Tematyka spotkań ma przedstawiać życie przeciętnej rodziny w pewnym aspekcie historycznym, np. w dniu wybuchy II wojny światowej z wykorzystaniem różnych modalności, dostosowanych do możliwości danej grupy: plastycznej, opowieści, filmów, fotografii.

Warto dodać, iż wyróżnienie otrzymał Zespół „Różowych”, którzy zakładali stworzenie pomysłu dla dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osób z dysfunkcjami pn. „Kraina twórczości". Rozwiązanie przyjęło tu formę mobilnych warsztatów dostosowanych do potrzeb obiorców związanych z technologią kosmiczną. Cel to przerodzenie hobby na pasję, a może i nawet przyszły zawód.

Ogromnie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność, skupienie, błyskotliwość, kreatywność i przede wszystkim – chęć kreowania innowacyjnych rozwiązań!

 

Maraton innowacji - czas na podsumowanie

Powrót