"Śniadanie przy innowacjach" - styczeń i luty 2021

Serdecznie zapraszamy na kontynuację cyklu spotkań pt. "Śniadanie przy innowacjach" przeznaczonych dla osób poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. To spotkania dla ludzi kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania, mających odwagę do poszukiwania i wdrażania innowacji społecznych. 

Zapraszamy zainteresowane osoby, które działają w obszarze społecznym, reprezentujące organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, edukacji, a także osoby indywidualne.  

Szczegóły wydarzenia i zapisy: https://www.facebook.com/events/435953780890854/

Spotkanie_animacyjno_inspiracyjne______niadanie_przy_innowacjach___

Spotkania prowadzone są przez Partnera projektu "Inkubator Włączenia Społecznego" - Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego im. Jerzego Regulskiego.   

Powrót