Spotkania konsultacyjne - zapraszamy!

Inkubator Włączenia Społecznego - czym jest, jak działa, co oferuje?

Serdecznie zapraszamy na indywidualne lub grupowe spotkania z pracownikami Inkubatora, podczas których:

- omówimy najważniejsze aspekty udziału w konkursie,

- udzielimy wskazówek dotyczących wypełniania wniosku o grant, 

- skonsultujemy Wasz pomysł na innowacyjne rozwiązanie dla grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Grafika przedstawia dwie dłonie układające puzzle. Obok znajduje się logotyp Inkubatora Włączenia Społecznego oraz tekst "Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne. Umów termin pisząc na iws@rops.krakow.pl"

Powrót