Znamy pierwszych uczestników Inkubatora Włączenia Społecznego!

W ramach I tury Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wpłynęło 21 pomysłów na innowacje społeczne. Pomysły, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać, dotyczą produktów, metod pracy i rozwiązań, które ułatwiają włączenie społeczne osób defaworyzowanych w przestrzeni publicznej. Były to pomysły, które mają ułatwić aktywność sportową, przybliżyć społeczność osób Głuchych do rynku pracy czy pomóc w codziennej aktywności osobom ze spektrum zaburzeń autystycznych.

19 lipca Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego, kończąc tym samym wieloetapowy proces oceny.

Cieszy nas różnorodność tematów i obszarów, na które wnioskodawcy zwrócili uwagę zgłaszając się do Inkubatora Włączenia Społecznego. Czekamy na kolejne wnioski. Nabór trwa! 

Pomysł na innowacyjne rozwiązanie mogą zgłosić zarówno osoby fizyczne jak i podmioty publiczne, firmy prywatne i partnerstwa - co oznacza, że każdy kto ma pomysł na rozwiązanie, które pozwoli na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy!

Poniżej znajdziecie Państwo listę rankingową Wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

 

LISTA RANKINGOWA 

Powrót