Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia w ramach projektu pn. Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Grafika przedstawia: logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Pliki do pobrania: