Informacje o naborze

NABÓR ZAKOŃCZONY W DNIU 31.03.2022 

Ogłaszamy nabór na innowacje w obszarze włączenia społecznego!

Masz pomysł na innowacje wspierające włączenie społeczne?

Nie czekaj, zgłoś się po grant!

Nabór wniosków na innowacje społeczne realizowany jest w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Zapraszamy do konkursu wszystkich, którym bliska jest tematyka wykluczenia społecznego. Poszukujemy rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze włączenia społecznego i będą wsparciem dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.

CO OFERUJEMY?

 • Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej wysokości 49.000zł (max. 100.000zł).
 • Pokrycie 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.
 • Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
 • Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów księgowych).
 • Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których zweryfikujemy Wasz pomysł i pomożemy w wypełnieniu wniosku.
 • Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem Innowacji.
 • Wsparcie pomostowe – jeśli Wasz wniosek nie przejdzie pozytywnie oceny merytorycznej a ma w sobie potencjał do rozwoju.
 • Kontakt w dogodnej dla Was formie: email, telefon, spotkania online (ZOOM, Skype itp.).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy jeden, prosty krok! Wypełnij wniosek w GENERATORZE WNIOSKÓW i załącz w końcowej jego części skan podpisanych Oświadczeń, klauzuli informacyjnej i klauzuli zgody odpowiednich dla rodzaju wnioskodawcy jaki reprezentujesz: osoba fizyczna, podmiot, partnerstwo podmiotów, grupa nieformalna (2 os. fizyczne), grupa nieformalna (os. fizyczna i podmiot). Przygotuj te dokumenty przez rozpoczęciem pracy w Generatorze!

Jeśli przekazujesz do ROPS Kraków dane osobowe/kontaktowe innych osób, w końcowej części generatora prosimy załączyć również skan podpisanego Oświadczenia RODO.

Szczegóły i wskazówki praktyczne dotyczące wypełnienia wniosku znajdziesz w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wszelkie wymienione dokumenty znajdują sie pod niniejszym ogłoszeniem - pod nagłówniem "Pliki do pobrania" 

ZAPRASZAMY!

Pozostajemy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34. O wszystkich aktualnościach będziemy informować na bieżąco na stronie www.rops.krakow.pl oraz na naszym Facebooku.

TO WARTO WIEDZIEĆ!

 • Projekt ma charakter ogólnopolski.
 • Nabór ma charakter ciągły.
 • Wniosek przejdzie trzystopniowy proces oceny: formalnej, merytorycznej i strategicznej.
 • O rezultatach każdego z etapów oceny będziecie informowani na bieżąco.
 • Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą wraz z Inkubatorem opracowywać Specyfikację Innowacji a następnie podpiszą Umowę o powierzenie grantu.

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurami projektu „Inkubator Włączenia Społecznego”, które uwzględniają wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty obowiązujące w trakcie realizacji projektu.

Grafika przedstawia od góry: logotypy Małopolski, CAPP, FRDL, ROPS KRAKÓW, poniżej koperta z logotypem projektu Inkubator Włączenia Społecznego, napis: "Startujemy z naborem. Masz pomysł na innowację społeczną, która rozwiązuje problem grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aplikuj!" Poniżej logotypy: Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się