CENTRUM ANTYDEPRESYJNE

NA CZYM POLEGA

Innowacyjna metoda pracy z zastosowaniem dogo- i felinoterapii.

Metoda pracy z samotnymi osobami starszymi, u których występuje ryzyko depresji, prób samobójczych itp., które mieszkają na terenach wiejskich.

Wykwalifikowany personel wchodzi w środowisko domowe osoby starszej i diagnozuje jej najpilniejsze potrzeby. Wsparcie obejmuje również osoby z otoczenia seniora.

Zastosowanie w domu seniora dogoterapii i /lub felinoterapii ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia epizodów depresyjnych i zachowań suicydalnych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby starsze wymagające opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunowie.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Po model rozwiązania mogą sięgnąć podmioty organizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej.

INNOWATOR

Gmina Miechów/ GOPS w Miechowie

CA

Powrót