POMOCNIK OSOBY NIEWIDOMEJ- OPASKA NA ŚRODKI HIGIENICZNE

NA CZYM POLEGA

„Pomocnik osoby niewidomej” stanowi inspirację i instruktaż, jak niskim nakładem finansowym, w ramach posiadanych zasobów – wykonać opaski na produkty codziennego użytku, które pozwolą osobom niewidomym i słabowidzącym bezpiecznie korzystać ze środków higienicznych. Poradnik ma formę broszury ze zdjęciami oraz tekstem, a także opracowanie audio, aby umożliwić dostępność treści dla osób niedowidzących/ niewidomych, które chciałyby bez wsparcia opiekuna wykonać samodzielnie oznaczenia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby niewidzące i słabowidzące.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać placówki organizujące i świadczące pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku (z powodu niepełnosprawności lub wieku), organizacje pozarządowe a nawet osoby indywidualne, chcące ułatwić funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku w swoim otoczeniu.

INNOWATOR

Małgorzata Kuś

pomocnik_ON

Powrót