poMOST

NA CZYM POLEGA

Proponowane narzędzie, bazuje na internetowych technologiach komunikacyjnych i pozwala osobom starszym na prowadzenie niezależnego życia - zwiększa poczucie ich bezpieczeństwa oraz wywołuje społeczną wartość dodaną w postaci wyższego poziomu kapitału społecznego i zaufania w środowisku lokalnym.

Aplikacja umożliwia sformułowanie pytania - prośby o pomoc, również za pomocą mikrofonu oraz pomaga w nawiązaniu kontaktu i realizacji drobnej przysługi, np. zakupów lub wizyty na poczcie. Poprzez prosty komunikator, osoba starsza jest w stanie wybrać obszar wsparcia i krótko opisać swój problem lub wysłać „gotową” wiadomość (szablon) do grupy odbiorców. Zgłoszenie wyświetli się użytkownikom/sąsiadom, którzy w ramach drobnej przysługi lub działając „przy okazji” odpowiadają na daną potrzebę.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby starsze wymagające opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunowie.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Systemowe wdrożenie powinno nastąpić przez organizacje np. pozarządowe współpracujące z osobami starszymi, lokalne grupy działania, spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminy realizujące usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

INNOWATOR

Łukasz Krzyżowski

pomost

Powrót