PRZEZ ZABAWĘ DO SAMODZIELNOŚCI

NA CZYM POLEGA

„Przez zabawę do samodzielności” jest innowacyjnym modelem pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, który integruje wielopłaszczyznowe działania obejmujące: przygotowanie dzieci do korzystania z usług dostępnych w przestrzeni publicznej, przygotowanie usługodawców do obsługi klienta autystycznego oraz przygotowanie rodzin do korzystania wraz z dzieckiem ze sfery publicznej. Model ten stanowi rozwiązanie, ułatwiające rodzinom z dzieckiem autystycznym funkcjonowanie społeczne czy obcowanie z rówieśnikami i innymi grupami społecznymi. Kluczowymi produktami innowacji jest 5 modeli zabaw terapeutycznych uczących dzieci zachowań wg. procedur oraz 5 fiszek z procedurami zachowań dla pracowników sfery usługowej z planami komunikacji alternatywnej. O innowacyjności modelu stanowi również jego kompleksowe podejście. Nie koncentruje się tylko na dziecku dotkniętym autyzmem, ale przewiduje też działania skierowane do rodzin i społeczności lokalnej. W sposób praktyczny uczy środowisko lokalne specyficznych procedur współpracy z osobą dotkniętą autyzmem. Uczestniczące w innowacji dzieci poprzez praktyczne działanie uczą się samodzielności i nabywają nowe kompetencje społeczne. Osiągnięcie wyższego poziomu samodzielności i niezależności dzieci, z kolei, powala opiekunom i całym rodzinom sprawniej funkcjonować, mogąc przyczyniać się również do zwiększania ich aktywności zawodowej i społecznej.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać placówki organizujące i świadczące pomoc dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Również osoby indywidualne, np.. Rodzice dzieci autystycznych mogą indywidualnie skorzystać ze scenariuszy zabaw terapeutycznych.

INNOWATOR

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu

przez_zabaw__

Powrót