THERAPY SET

NA CZYM POLEGA

Zestaw składa się z siedmiu pomocy, które oddziałują na różne zmysły, co umożliwia kompleksową terapię seniorów. Pomoce mogą być wytwarzane przez mieszkańców DPS w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz wykorzystywane w terapii i fizjoterapii prowadzonej przy łóżku seniora. Jednym z elementów projektu jest strona internetowa na której znajdują się instrukcje wykonania poszczególnych elementów, zeszyt terapeutyczny oraz scenariusze zajęć i ćwiczeń. Wykonywanie pomocy terapeutycznych w trakcie trwania warsztatów zajęciowej i wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów pozwala na maksymalne zredukowanie wkładu materialnego, ale jest też angażującą czynnością odpowiadającą na oczekiwania i wiedzę seniorów.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby starsze wymagające opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunowie.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Po model rozwiązania mogą sięgnąć podmioty organizujące i realizujące opiekę nad osobami starszymi (Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, hospicja, w tym hospicja domowe, organizacje pozarządowe). Po rozwiązanie mogą sięgnąć również osoby indywidualne, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej (wytwarzając zestawy terapeutyczne i korzystając z nich - w zależności od indywidualnych możliwości uczestników).

INNOWATOR

Joanna Krokosz

therapy_set

Powrót