NGOZ - NAWIGACJA GŁOSOWA OSÓB ZALEŻNYCH

NA CZYM POLEGA ROZWIĄZANIE?

Celem innowacji społecznej pod nazwą  NAWIGACJA GŁOSOWA OSÓB ZALEŻNYCH - NGOZ jest wspieranie osób niewidomych i słabowidzących w samodzielnym, łatwym i bezpiecznym korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, muzea, domy kultury, poradnie zdrowia itp. poprzez udostępnienie udźwiękowionej instrukcji dotyczącej przemieszczania się. Rozwiązaniem jest nawigacja głosowa wykorzystująca sieć w technologii iBeacon, która tworzy czytelną dla użytkownika z dysfunkcją wzroku, zawierającą praktyczne informacje „mapę” przestrzeni, zarówno terytorialną, jak i funkcjonalną.

Dzięki aplikacji skorelowanej z systemem iBeaconów osoba, która przemieszcza się w nowej dla siebie przestrzeni nie tylko uzyskuje informację o swoim położeniu i dalszej trasie, którą musi pokonać aby dotrzeć do wybranego przez siebie miejsca czy osoby, ale także otrzymuje informacje o mijanych pomieszczeniach - np. informację, że mija toaletę, recepcję lub gabinet konkretnego lekarza.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA?

NGOZ powstał z myślą o osobach NIEWIDZĄCYCH i SŁABOWIDZĄCYCH.

Sieć ibeaconów została rozplanowana i skonfigurowana pod kątem ich potrzeb. W przyszłości rozwiązanie to może być nośnikiem informacji dla różnych grup osób niesamodzielnych, np. może kierować użytkownika poruszającego się na wózku inwalidzkim trasą, która jest dla niego dogodna, może dostarczyć informacji wizualnej osobie niesłyszącej itp.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE?

Rozwiązanie jest kierowane do odbiorców takich jak placówki użyteczności publicznej, czyli muzea, urzędy, teatry, przychodnie zdrowia czy szkoły i uczelnie. Budynki mieszczące tego typu instytucje powinny być w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników, aby każdy miał możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i w pełni realizował swój potencjał obywatela i konsumenta. 

INNOWATOR 

Adam Goch

Kontakt do innowatora: adamgoch@intonavi.com 

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "NGOZ" autorstwa Adama Gocha. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska.

NGOZ -film 

MODEL 

RAPORT KOŃCOWY NGOZ

INSTRUKCJA 

SYSTEM NGOZ 

 

Dokumentację techniczną potrzebną do wykonania własnego egzemplarza  innowacji udostępniamy w ramach otwartej licencji. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: drojek@rops.krakow.pl 

 

Powrót