TELEASYSTENT

NA CZYM POLEGA ROZWIĄZANIE

TELEASYSTENT to aplikacja na smartfon, przy pomocy której asystent/ osoba wspierająca może udzielać zdalnego wsparcia będącego połączeniem wideo rozmowy z nawigacją ,,na żywo” w terenie. Realizacja wsparcia odbywa się w czasie rzeczywistym a wykorzystane narzędzie zawiera się w nurcie aplikacji, które mają za zadanie wspierać osoby zależne, a także ich opiekunów w codziennym funkcjonowaniu.

Aplikacja ,,Teleasystent” powstała jako suma doświadczeń asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i osoby niewidomej, która była objęta tradycyjnym wsparciem. W wyniku kilkumiesięcznej współpracy okazało się, że dzięki możliwościom jakie daje dzisiejsza technologia, wiele problemów tej grupy osób można rozwiązać zdalnie. Ważne jest dostosowanie programów i aplikacji do rzeczywistych potrzeb osób niewidomych.

Telewsparcie odbywa się dzięki wykorzystaniu kamery telefonu (kamera tylna lub przednia jeśli matryca aparatu jest wysokopikselowa – prezentuje obraz w satysfakcjonującej jakości). Ze względu na cechy indywidualne związane z poruszaniem się osoby z dysfunkcją wzroku zaproponowano wykorzystanie opaski dotychczas wykorzystywanej przez biegaczy podczas treningu.

WSPARCIE W 3 OBSZARACH:

CITY TIME - wsparcie w poruszaniu się w przestrzeni publicznej, wsparcie w kontaktach z instytucjami;

HOME TIME - wsparcie w czynnościach domowych - w tym wsparcie w rozwiązywaniu problemów w poszczególnych miejscach: kuchnia, łazienka;

SPECJAL TIME - wsparcie charakterystyczne dla danej osoby określone na podstawie diagnozy potrzeb. Może to być czynność związana z zainteresowaniami uczestnika lub wsparcie incydentalne dotyczące na przykład opieki nad dzieckiem.

Częścią aplikacji jest kalendarz spotkań i „platforma” wymiany informacji pomiędzy użytkownikami – zarówno osobami niewidzącymi, jak i asystentami. Pozwala to na wcześniejsze zgłoszenie potrzeby asysty i zapewnienie sobie wsparcia w konkretnym momencie dnia. Umożliwia też zgłoszenie nagłej, nieprzewidzianej sytuacji na którą zareaguje jeden z asystentów w „sieci” wsparcia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie skierowane jest do OSÓB NIEWIDZĄCYCH i OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH. 

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE

Z rozwiązania mogą skorzystać instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty współpracujące z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi (potencjalnie również podmioty wspierające osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności). 

INNOWATOR

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO

  • Andrzej Wolski
  • Marcin Szczypczyk
  • Konrad Rachwalik

Kontakt do innowatora: biuro@ognisko.org.pl 

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "Teleasystent", którym pomysłodawcą jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska.

TELEASYSTENT -film

MODEL

SZCZEGÓŁOWY MODEL TELEASYSTENTA 

WYTYCZNE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA DLA ASYSTENTA

INSTRUKCJA DŹWIĘKOWA

 

KOD ŹRÓDŁOWY APLIKACJI udostępniamy w ramach otwartej licencji. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: drojek@rops.krakow.pl

Powrót